UZAKTAN EĞİTİM ÇÖZÜMLERİMİZ

GELİŞİME DEVAM

BMGI farklı uzaktan eğitim çözümleri ile  yanınızda. İnteraktif e-eğitim platformumuz, sanal sınıflarımız ve uzaktan kişisel koçluk uygulamalarımız ile uluslararası eğitim deneyimimizi, sizin seçeceğiniz biçimde, size aktarmaya devam ediyoruz.

Sanal sınıf eğitimleri

Teke tek online eğitimler

E-eğitim modülleri

Kendinizi ve işinizi geliştirmeye uzaktan devam edin

 
SANAL SINIF EĞİTİMLERİ

Gerçek sınıf ortamında verdiğimiz eğitimlerimizi sanal sınıf ortamında da sunuyoruz:

Strateji Eğitimleri

 • Stratejik planlama

 • Hoshin Kanri ile eylem planlama

 • İş modeli mimarisi

 • Trend takibi ve stratejik düşünce

İş Mükemmelliği

 • Yalın 6 Sigma kuşak eğitimleri

 • Yalın liderliği

 • Score ve Kaizen

 • PUKÖ ve A3

İnovasyon

 • İnovasyon proje liderliği

 • D4 ile hızlı inovasyon

 • Süreç inovasyonu

 • Design for 6 Sigma

 • TRIZ

Değişim Yönetimi

 • Değişim yönetimi

 • Proje liderleri için paydaş yönetimi

 • Eğitimcinin eğitimi

 • Yönetici koçluğu

 • Takım koçluğu

 
TEKE TEK ONLINE EĞİTİMLER

E-eğitim modüllerimiz* ve size özel koçluk desteği ile kişisel gelişiminize değer katabilirsiniz. E-eğitim modüllerimiz Yalın 6 Sigma DMAIC (Tanımla, Ölçüm, Analiz, Geliştir, Kontrol Et) metodolojik çerçevesi altında kurgulanmıştır.

Tanımlama

 • Yalın’a giriş

 • Değişimi yönetmeye hazırlık

 • Ekip oluşturma

Ölçüm

 • Makro süreç haritaları

 • Orta-düzey süreç haritaları

 • Mevcut durum değer akış haritası

 • Gelecek durum değer akış haritası

 • Yalın’ın beş prensibi

 • Sekiz israf tipi

 • Çekme

 • 5S

 • Akış

 • Görsel Yönetim

 • Hata önleme

 • Ölçüm planı

 • Neden-etki matrisi

 • Pareto grafikleri

 • Minitab’e giriş

 • İstatistiksel süreç kontrole giriş

 • Kontrol grafikleri oluşturma

Analiz

 • Balık kılçığı diyagramları

 • Hipotez testleri

Geliştirme

 • Çözüm fikirleri üretmek

 • Çözüm fikirlerini değerlendirmek

 • Hata modu etki analizi

 • Pilot plan oluşturmak

 

Kontrol

 • Kontrol metotları

 • Kontrol planı oluşturmak

* Modüller Adobe Flash yapısını kullanır. Modüllere masa üstünden ve mobil araçlar üzerinden ulaşılabilir. Kendi istediğiniz zaman diliminde ve hızda eğitiminize devam edebilirsiniz.

 
E-EĞİTİM MODÜLLERİ*

YALIN FELSEFESİNE GİRİŞ

'Yalın' bir dizi araç setinden öte bir yönetim anlayışı, bir felsefedir. Bu felsefe doğrultusunda bütün organizasyonu müşteriyi merkeze alarak katma değer yaratmaya ve sürekli geliştirmeye odaklayabilirsiniz. Organizasyonu israflarından arındırarak safralarınızdan kurtulabilirsiniz.

Kimler yararlanabilir

Yalın felsefesine merak duyan ve bu felsefeye giriş yapmak isteyen herkes

 

Süresi

2 saat

 

Konular

 • Yalın nedir?

 • Yalın’ın 5 prensibi

 • 8 israf tipi

 

YALIN'IN TEMEL KAVRAMLARI

'Yalın' bir dizi araç setinden öte bir yönetim anlayışı, bir felsefedir. Bu felsefe doğrultusunda bütün organizasyonu müşteriyi merkeze alarak katma değer yaratmaya ve sürekli geliştirmeye odaklayabilirsiniz. Organizasyonu israflarından arındırarak safralarınızdan kurtulabilirsiniz.

Kimler yararlanabilir

Yalın felsefesinin temel kavramlarıyla verimlilik anlayışını geliştirmek isteyen herkes

 

Süresi

5 saat

 

Konular

 • Yalın nedir?

 • Yalın’ın 5 prensibi

 • 8 israf tipi

 • Çekme

 • Akış

 • Görsel Yönetim

 • 5S

 

YALIN'IN TEMEL KAVRAM VE ARAÇLARI

'Yalın' bir dizi araç setinden öte bir yönetim anlayışı, bir felsefedir. Bu felsefe doğrultusunda bütün organizasyonu müşteriyi merkeze alarak katma değer yaratmaya ve sürekli geliştirmeye odaklayabilirsiniz. Organizasyonu israflarından arındırarak safralarınızdan kurtulabilirsiniz.

Kimler yararlanabilir

Yalın felsefesinin temel kavramlarıyla verimlilik anlayışını geliştirmek isteyen herkes

 

Süresi

6 saat

 

Konular

 • Yalın nedir?

 • Yalın’ın 5 prensibi

 • 8 israf tipi

 • Çekme

 • Akış

 • Görsel Yönetim

 • 5S

 

 

DEĞİŞİM YÖNETİMİNE GİRİŞ

‘Değişmeyen tek şey değişim’ ya da 'değişimin kendisi ol’ değişimseverlerin günde bir doz aldığı ve kendisini iyi hissettiği cümleler… Değişim yönetilebilir mi gerçekten?

Kimler yararlanabilir

Temel değişim kavram ve araç setlerini merak eden herkes

 

Süresi

45 dakika

 

Konular

 • Değişimi yönetmeye hazırlık

 • Ekip oluşturma

 

 

İŞ PROBLEMLERİ ÇÖZÜM ARAÇLARI

Organizasyonlar iş problemlerine getirecekleri çözümleri bulma sürecinde düşünme eylemi içindedirler. Bu düşünme sürecinde sorunların çıkış nedenlerini bulmak ve çözüm getirmek için belli araç setlerini kullanarak daha sistematik ve verimli olabilirsiniz.

Kimler yararlanabilir

Temel değişim kavram ve araç setlerini merak eden herkes

 

Süresi

3 saat 40 dakika

 

Konular

 • Pareto grafikleri hazırlamak

 • Makro süreç haritaları çizmek

 • Orta-düzey süreç haritaları çizmek

 • Neyi ölçeceğine karar vermek

 • Neden-etki matrisi hazırlamak

 • Balık kılçığı analizi yapmak

 • Hata önleme

 • Hata modu etki analizi yapmak

 • Çözüm fikirlerinin üretilmesi

 • Çözüm fikirlerinin seçimi

 

SÜREÇ ANALİZ YÖNTEMLERİ

‘Eğer yaptığınız işi süreç olarak tarifleyemezseniz ne iş yaptığınızı bilmiyorsunuz demektir’ – W. Edwards Deming.

Yaptığınız işi süreç olarak tarifleyin, iş problemlerinizi çözmeye bir adım daha yakın olun.

Kimler yararlanabilir

Süreç bakış açısını geliştirmek isteyen herkes

 

Süresi

2 saat

 

Konular

 • Makro süreç haritaları çizmek

 • Orta-düzey süreç haritaları çizmek

 • Mevcut durum değer akış haritası

 • Gelecek durum değer akış haritası

 

İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROLÜ

Müşterilerin en çok şikayet ettiği konuların başında aldığı hizmet ve mallara ilişkin deneyiminde yaşadığı sapmalar gelir. İstatistiksel süreç kontrol grafik kullanımı ile süreçlerinizi iyileştirmek için harekete geçebilir, sapmalara karşı aksiyon alabilirsiniz.

 

Kimler yararlanabilir

Süreç kontrol çalışmalarına istatistik perspektifini katmak isteyen herkes

Süresi

2 saat 40 dakika

Konular

 • İstatistiksel süreç kontrole giriş

 • Kontrol grafiklerinin oluşturulması

 

 

YEŞİL KUŞAK/SİYAH KUŞAK TAKVİYE EĞİTİMİ

Yalın 6 Sigma dönüşüm programlarındaki yeşil kuşak ve siyah kuşak proje yöneticileri DMAIC metodolojisiyle iş problemlerini çözmeye odaklanırlar. Bu odaklanma sürecinde takım çantalarında geniş bir araç repertuarı bulunur. Bu araç repertuarı ile stratejik taktiklerinizi hayata geçirirken daha etkin ve etkili olursunuz. 

Kimler yararlanabilir

Yeşil kuşak ya da siyah kuşak adayları, halihazırda yeşil kuşak ya da siyah kuşak olan proje yöneticileri, iş problemlerini sistematik ve bilimsel yollarla çözmeye meraklı üst ve orta düzey yöneticiler.

 

Süresi

15 saat

 

Konular

Tanımlama

 • Yalın’a giriş

 • Değişimi yönetmeye hazırlık

 • Ekip oluşturma

Ölçüm

 • Makro süreç haritaları

 • Orta-düzey süreç haritaları

 • Mevcut durum değer akış haritası

 • Gelecek durum değer akış haritası

 • Yalın’ın beş prensibi

 • Sekiz israf tipi

 • Çekme

 • 5S

 • Akış

 • Görsel Yönetim

 • Hata önleme

 • Ölçüm planı

 • Neden-etki matrisi

 • Pareto grafikleri

 • Minitab’e giriş

 • İstatistiksel süreç kontrole giriş

 • Kontrol grafikleri oluşturma

Analiz

 • Balık kılçığı diyagramları

 • Hipotez testleri

Geliştirme

 • Çözüm fikirleri üretmek

 • Çözüm fikirlerini değerlendirmek

 • Hata modu etki analizi

 • Pilot plan oluşturmak

 

Kontrol

 • Kontrol metotları

 • Kontrol planı oluşturmak

SARI KUŞAK TAKVİYE EĞİTİMİ

Yalın 6 Sigma dönüşüm programlarındaki sarı kuşak proje yöneticileri DMAIC metodolojisiyle yeşil ve siyah kuşak proje yöneticilerine kıyasla kapsamı daha dar iş problemlerini çözmeye odaklanırlar. Bu odaklanma sürecinde takım çantalarında kuvvetli bir araç seti bulunur. Bu araç seti ile işinize kalite, hız ve süreklilik kazandırabilirsiniz.

Kimler yararlanabilir

Sarı kuşak adayları, halihazırda sarı kuşak olan proje yöneticileri, iş problemlerini sistematik ve bilimsel yollarla çözmeye meraklı orta düzey yöneticiler ve uzmanlar.

 

Süresi

9 saat

 

Konular

Tanımlama

 • Yalın’a giriş

 • Değişimi yönetmeye hazırlık

 • Ekip oluşturma

Ölçüm

 • Makro süreç haritaları

 • Orta-düzey süreç haritaları

 • Yalın’ın beş prensibi

 • Sekiz israf tipi

 • Çekme

 • 5S

 • Akış

 • Görsel Yönetim

 • Hata önleme

 • Pareto grafikleri

Analiz

 • Balık kılçığı diyagramları

Geliştirme

 • Çözüm fikirleri üretmek

 • Çözüm fikirlerini değerlendirmek

 

Kontrol

 • Kontrol metotları

 • Kontrol planı oluşturmak

 

 

* Modüller Adobe Flash yapısını kullanır. Modüllere masaüstünden ve mobil araçlar üzerinden ulaşılabilir. Kendi istediğiniz zaman diliminde ve hızda eğitiminize devam edebilirsiniz.

© 2018 ● BMGI Turkey ● All rights reserved ● (216) 642 2944 ● bmgiturkey@bmgi.com