İNOVASYON

GELECEĞİ SİZ BELİRLEYİN

Hızla artan bilgi, ardı ardına gelen teknolojik yenilikler, değişen dünya ve tüm bunlarla birlikte dönüşen insan.

Geleceğe dair ipuçlarını, ya da “noktaları” toplamak ve sonrasında noktaları daha önce kimsenin yapmadığı biçimde birleştirebilmek: İnovasyon.

İnovasyonun önemini biliyorsunuz, ancak hangi adımların atılması gerektiğinden emin değilsiniz. Size iyi bir haberimiz var: Biz yolu biliyoruz.

BMGI inovasyon yol haritası: D4

HİZMETLERİMİZ

Kurum İnovasyon Değerlendirmesi

Dört ana kategoride kurumunuzun mevcut yenilikçilik zemininin değerlendirmesini yapıyor, inovasyonun doğal bir kurum refleksi haline gelmesi için yapmanız gerekenleri ortaya koyuyoruz.

Strateji ve İnovasyon Bağlantısı

Stratejinizi ve hedeflerinizi gözden geçiriyor, hangi alanlarda yeni ürün, hizmet ve iş modeli fırsatlarının olduğunu ortaya koyarak inovasyonu stratejinizin kalbine yerleştiriyoruz. Taktikleri somutlaştırıyor, hangi yenilikçi hamleyi hangi yöntem ile hayata geçireceğinizi tarif ediyoruz.

Alt yapı kurulumu ve İnovasyon Yol Haritası

İnovasyonu süreçleri tanımlanmış, metrikleri, yönetim ve izleme yapısı belirlenmiş, kalıcı ve bir kurumsal alt yapı olarak kuruma yerleştiriyoruz. Kısa ve uzun dönemli inovasyon yol haritanızı oluşturuyor, programı yönetimi, kaynak planlaması, yetkinlik gelişimi ve değişim yönetimi konularında atmanız gereken tüm adımları net biçimde ortaya koyuyoruz.

 D4: Hızlı İnovasyon Çevrimleri

BMGI’ın D4® yol haritası ile hızlı inovasyon atakları gerçekleştiriyor, yalnızca haftalar içinde yeni bir ürün veya hizmetin prototipini oluşturuyoruz. Sizinle birlikte müşteri beklentisini somut bir ürüne dönüştürüyoruz.

Eğitimler, Atölye Çalışmaları, Seminerler

Dünya standartlarındaki gelişim programlarımız ile çalışanlarınızı hem inovasyon metotlarına hem de değişim yönetimi tekniklerine hâkim birer proje lideri haline getiriyor, sizi mümkün olan en kısa sürede kendi iç kaynakları ile kendisini sürekli yenileyebilen bir organizasyon haline getiriyoruz.

 

FARKIMIZ

1

BENZERSİZ BİR YOL HARİTASI: D4

BMGI’ın D4® yol haritası ile inovasyonu somut adımlar ile tanımlanmış bir proje yönetim yaklaşımı haline getirdik. Hızlı inovasyon çevrimi olarak da tanımladığımız D4 projelerini tamamladığınızda, inovasyon fikrinin bulunmasından ürün veya hizmetin somutlaştırılmasına kadar tüm çalışmaları tamamlamış olacaksınız.

© 2018 ● BMGI Turkey ● All rights reserved ● (216) 642 2944 ● bmgiturkey@bmgi.com