YALIN ALTI SİGMA HAKKINDA

Yalın Altı Sigma nedir?

Yalın Altı Sigma, bir organizasyonun süreçlerini müşteri beklentileri doğrultusunda, rakiplerden daha:

 • Hızlı

 • Hatasız

 • Düşük maliyetli

 • Verimli

 • Güvenli

 

şekilde işler duruma getirmek için uygulanan bir mükemmellik programıdır.

Yalın, süreçlerin olabilen en basit, akıcı, hataya kapalı ve standart biçimde işlemesini, Altı Sigma ise kusursuzluğu hedefler. Bu iki dönüşüm felsefesi zamanla tek bir çatı altında toplanmış, organizasyonu mükemmel işleyişe taşıyacak bir yol haritası haline gelmiştir.

Yalın Altı Sigma programları 1980’li yıllarda endüstride ilk örneklerini vermeye başlamış, devamında üretim dışı sektörlerde yaygınlaşmış, 90’lı yıllardan sonra bir standart haline gelmiş ve tüm dünyada farklı endüstrilerde sayısız başarı hikâyesi yaratmıştır.

Yalın Altı Sigma'dan ne beklenir?

Yalın Altı Sigma programlarının:

 • Organizasyonun büyümesini hızlandırması ve kârlılığı yükseltmesi,

 • Müşteri memnuniyetini ve bağlılığını artırması,

 • Operasyonun işleyişini sürekli olarak daha verimli hale getirmesi,

 • Tüm bunları yaparken de çalışanları, yöneticileri sürekli eğitip geliştirmesi, bir yandan süreçleri iyileştirirken bir yandan da geleceğin liderlerini yetiştirmesi

 

beklenir.

 

Yalın Altı Sigma, yukarıda belirtilen tüm başlıklarda somut, ölçülebilir, finansal karşılığı hesaplanabilir iyileşmeler gerçekleştirir. Faydası somut olarak hesaplanamayan çalışmalar Yalın Altı Sigma projeleri olarak kabul edilmez.

Yalın Altı Sigma hangi sektörlerde uygulanır?

Yalın Altı Sigma sektörden, ülkeden, organizasyonun büyüklüğünden bağımsız her alanda uygulanmaktadır.

Üretim şirketleri, perakende zincirleri, lojistik şirketleri, bankalar ve finans kuruluşları, hastaneler, yazılım şirketleri, oteller, sivil toplum kuruluşları, dernekler, birlikler, devlet kurumları, küçük ve orta ölçekli işletmeler, üniversiteler gibi sayısız alanda uygulanmaktadır.

Eğer “Bunu yapmanın daha hızlı, daha kolay, daha hatasız, daha ucuz, daha güvenli bir yolu yok mu?” sorusunu soruyorsanız Yalın Altı Sigma’yı uygulayabilirsiniz.

Yalın Altı Sigma organizasyonun hangi bölümlerinde uygulanabilir?

Yalın Altı Sigma tüm ana ve destek süreçlerde uygulanır. Tedarik zinciri, üretim, sevkiyat, insan kaynakları, satış, pazarlama, bilgi teknolojileri gibi süreçler Yalın Altı Sigma’nın yaygın uygulama alanlarıdır.

Yalın Altı Sigma süreçleri nasıl iyileştirir?

Yalın Altı Sigma, belli bir zaman içinde tamamlanması beklenen proje çalışmaları ile organizasyonun kritik tüm süreçlerini iyileştirir. Bir proje tamamlandığında, projenin yapıldığı süreçte ölçülebilir gelişim kaydedilmiş, iyileşmenin parasal karşılığı hesaplanmış olmalıdır.

Yalın Algı Sigma projeleri için yöntem nedir?

Yalın Altı Sigma mevcut bir iş sürecindeki kritik bir gelişim fırsatını işaretleyerek işe başlar. Bu gelişim fırsatı bir proje olarak tanımlanır ve 5 adımlı bir yol haritasından geçirilir:

Tanımlama - Ölçüm - Analiz - İyileştirme - Kontrol

Her bir adımda yapılması gereken faaliyetler, analizler, çalışmalar detaylı biçimde tarif edilmiştir. 5 adım tamamlandığında sürecin hedefe ulaşmış, süreçte beklenen gelişimin somut biçimde gösterilmiş olması beklenir.

Yalın Altı Sigma projeleri kimler tarafından yapılır?

Projeler Yeşil veya Siyah Kuşak gibi isimlerle anılan proje liderleri önderliğinde, proje özelinde belirlenecek bir proje ekibi tarafından gerçekleştirilir.

Yeşil ve Siyah Kuşak liderliği dışında proje sponsorları, süreç sahipleri, finansal getiri denetçileri, konu uzmanları gibi diğer kilit roller de proje boyunca aktif rol alırlar.

 

Yalın Altı Sigma bir takım oyunudur. Kalıcı başarı, başta üst yönetim olmak üzere tüm kademelerden destek ve katılım ile gelecektir.

Yalın Altı Sigma eğitimleri nelerdir?

Yalın Altı Sigma’nın en yaygın düzenlenen eğitimleri aşağıda kısaca özetlenmiştir:

 • Farkındalık seminerleri

 

Yalın Altı Sigma’nın temel hedeflerini, proje yönetim biçimini, organizasyonda kurulum ve işletimini, uygulama alanlarını katılımcılara aktaran seanslardır.
 

 • Sarı Kuşak eğitimleri

Temel Yalın Altı Sigma proje lideri eğitimleridir. Yalın Altı Sigma yol haritasını, araçları ve uygulama alanlarını gerçek vakalar üzerinde uygulama yaparak katılımcılara aktaran atölye programlarıdır. Sarı Kuşaklar sınırlı kapsamlı projelere liderlik edebilir ve Yalın Altı Sigma kültürünün organizasyona yayılımında önemli rol üstlenirler.
 

 

Yeşil Kuşaklar organizasyonun proje liderleri, değişim elçileridir. Yeşil Kuşak olabilmek için programı tamamlamak, program sonundaki sınavı başarıyla geçmek ve en az 1 projeyi başarı ile tamamlamak gerekmektedir.
 

 

Siyah Kuşaklar geniş kapsamlı ve karmaşık projelerin yöneticileri, değişim elçileri, organizasyonda geleceğin liderleridir Aynı zamanda kurum içinde eğitimler vererek yöntemlerin yaygınlaştırılmasını da sağlarlar. Siyah Kuşak olabilmek için programı tamamlamak, program sonundaki sınavı başarıyla geçmek ve en az 2 projeyi başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
 

 

Usta Siyah Kuşaklar organizasyondaki iş mükemmelliği programlarının yöneticileridir. Projelerin takip ve yönlendirmesinin yanında tüm programın işleyişini yönetmek, Yalın Altı Sigma projelerinin organizasyondaki diğer dönüşüm programları ve kritik projeler ile koordinasyonunu sağlamak, şirket stratejisi ile program yönetim bağlantısını sürekli kılmak, kültür değişimini organizasyonun tüm katmanlarına yaymak gibi ilave sorumlulukları vardır.

© 2018 ● BMGI Turkey ● All rights reserved ● (216) 642 2944 ● bmgiturkey@bmgi.com